Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Dr Krystyna Nizioł

Krystyna Nizioł jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistką, radcą prawnym, pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką ponad 120 opracowań naukowych, w tym monografii, artykułów, glos. Odbywała gościnne wykłady między innymi na uczelniach w Hiszpanii (Uniwersytety w Santiago de Compostela, Almerii, Huelvie, Walencji, Murcji), we Włoszech (Uniwersytet w Foggi), na Litwie (Uniwersytet w Wilnie) oraz Węgrzech (Uniwersytet w Szeged). Jest członkinią krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (między innymi Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, European Corporate Governance Institute). Specjalizuje się w prawie podatkowym, finansowym, gospodarczym, ekonomicznej analizie prawa.

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego