Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) jest pozarządowym ośrodkiem analityczno-badawczym (think-tank) dążącym do zwiększenia świadomości społeczeństwa, opiniotwórców i decydentów w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawniczej.

Celem Instytutu jest wspieranie debaty publicznej opartej na wiedzy poprzez prowadzenie badań, inspirowanie projektów ustawodawczych przyczyniających się do dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych, organizowanie kampanii społecznych oraz wdrażanie programów edukacji obywatelskiej. Instytut dąży do pobudzenia wśród społeczeństwa postaw obywatelskich a wśród decydentów odpowiedzialności za tworzone prawo.

PIMG swoją działalność opiera na wiedzy współpracujących z nim ekspertów z zakresu gospodarki i prawa, pozyskując niezależne ekspertyzy dotyczące aktualnych wydarzeń gospodarczych oraz na wymianie myśli z innymi ośrodkami analitycznymi z kraju i zagranicy.

www.pimg.pl

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego