Zielone obligacje i sekurytyzacja

Mamy dwa istotne wydarzenia. Po pierwsze, Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przedyskutowała poprawki zgłoszone w ramach projektu sprawozdania w sprawie europejskiego standardu obligacji ekologicznych (EUGBS), który to ma zostać ustanowiony w drodze rozporządzenia unijnego. Natomiast na początku marca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport nawiązujący do tej tematyki, w tym odnosząc się do przejrzystości i wiarygodności EUGBS (więcej).
EBA sceptycznie odnosi się do ustanowienia ram dla zielonej sekurytyzacji, ale proponuje by EUGBS miała zastosowanie, pod warunkiem że originator zobowiąże się do wykorzystania wszystkich wpływów z zielonych obligacji na tworzenie nowych zielonych aktywów. Głosowanie nad projektem raportu ECON zaplanowane jest na 31 marca br.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp