Europejskie organy nadzoru (ESA) skierowały do Komisji Europejskiej kolejne zapytania dotyczące interpretacji Rozporządzenia SFDR

Komisja przyjęła w kwietniu 2022 r. regulacyjne standardy techniczne (RTS), które mają być stosowane przez uczestników rynku finansowego przy ujawnianiu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W tym samym czasie Komisja poprosiła ESA o przedstawienie zmian do RTS.

Obecnie ESA chcą uzyskać od Komisji więcej wskazówek. Zapytanie ma na celu uściślenie terminologii zrównoważonych inwestycji oraz kryteriów określających, czy działalność gospodarcza przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego lub społecznego. Ponadto należy doprecyzować sposób traktowania redukcji emisji dwutlenku węgla jako celu produktu finansowego.

Poruszona została także kwestia wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat produktów o negatywnym wpływie głównym (PAI). RTS zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Więcej: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_47_-_union_law_interpretation_questions_under_sfdr.pdf

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp