PIMG ESG Policy Note #3

Odpowiedzialność przedsiębiorców z Unii Europejskiej niebawem może objąć ryzyk dla środowiska i ochrony praw człowieka zarówno w dół (dystrybucja produktów i usług, konsumenci) jak i w górę (surowce, dostawcy) łańcuchów wartości. 

Jednym z najważniejszych mechanizmów egzekwowania tej odpowiedzialności będzie możliwość dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej przez szeroki krąg zewnętrznych interesariuszy. 

Rewolucję taką przyniesie uchwalenie procedowanego obecnie projektu Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD). 

Ze względu na znaczenie dla konkurencyjności unijnej gospodarki, prace legislacyjnej wymagają bacznej uwagi.

Zachęcamy do lektury!

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp