PIMG ESG Report #2: ESG w 2022 roku. Co czeka polskich  przedsiębiorców w 2023 roku?

Od 2018 r. obserwujemy na całym świecie zwiększone zainteresowanie legislacyjne względem „zrównoważonego rozwoju”, które przekuwane jest stopniowo w ramy regulacyjne. Tworzone są one najczęściej w zakresie „ESG” (Environmental, Social, Governance) tj. trzech filarów, których realizację nakłada się na przedsiębiorstwa. W tworzeniu prawa prym wiedzie Unia Europejska, która wedle jej własnej strategii, tj. Zielonego Ładu dąży do stania się „pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie”. Ma to o tyle znaczenie dla polskich przedsiębiorców, ponieważ albo mierzą się już albo niedługo będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami jakie wiążą się z realizacją ESG. 

W niniejszym raporcie staramy się przybliżyć obecny stan zaawansowania regulacyjnego w Unii Europejskiej, w tym Polsce. Nie wolno bowiem zapominać, że część z regulacji unijnych obowiązuje bezpośrednio stanowiąc część polskiego porządku prawnego (np. rozporządzenia), a część z nich będzie wymagała ich wprowadzenia w wyznaczonych ramach czasowych do polskiego porządku prawnego (np. dyrektywy). Od marca 2022 r. mogliśmy informować o najważniejszych inicjatywach z zakresu szeroko pojętego ESG dzięki grantowi Fundacji Wolności Gospodarczej za co dziękujemy. 

Poniższy przegląd ma charakter subiektywny, w którym wybieramy najważniejsze zmiany regulacyjne w zakresie ESG, a także projekty aktów prawnych, które wkrótce mogą zostać przyjęte. Poniżej regulacje unijne porządkujemy w czterech działach:

  1. „Zielona” Taksonomia i Zrównoważone Finanse. 
  2. Dyrektywa CSRD. 
  3. Istniejące standardy raportowania ESG. 
  4. Projekty Dyrektywy CS3D. 

Zachęcamy do lektury!

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp