Polski Instytut Myśli Gospodarczej na Konferencji „Stabilne i niezależne. NGO + fundraising + kapitał żelazny”

W dniu 10 grudnia, Polski Instytut Myśli Gospodarczej wziął udział w Konferencji „Stabilne i niezależne. NGO + fundraising + kapitał żelazny”.

Konferencja była organizowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej, dr Jarosław Bełdowski, wygłosił prezentację zatytułowaną „Kto w Polsce może pomóc w zbudowaniu kapitału żelaznego małej organizacji pozarządowej?”.

Prezentacja dotyczyła sposobów pozyskiwania funduszy i finansowania przez małe organizacje pozarządowe. Poruszone zostały w niej zagadnienia związane z kapitałem żelaznym.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp