Wsparcie dla neutralności klimatycznej miast już wkrótce!

Komisja Europejska ogłosiła, że wybrała 100 miast do udziału w programie Cities Mission, którego celem jest stworzenie do 2030 r. neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast. W ciągu najbliższych dwóch lat miasta otrzymają 360 mln euro na rozpoczęcie inicjatywy w zakresie badań i innowacji w takich dziedzinach, jak ekologiczna mobilność, efektywność energetyczna i ekologiczne planowanie przestrzenne.

Inicjatywa jest jedną z misji UE w ramach programu "Horyzont Europa", unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie 95 mld euro, którego celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) oraz zwiększenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE. 

Każde z wybranych miast określi swoje plany neutralności klimatycznej, w tym plan działań na rzecz klimatu i strategię inwestycyjną, obejmujące takie sektory jak energia, budynki, gospodarka odpadami i transport. Miasta otrzymają również dostosowane do potrzeb doradztwo, dodatkowe fundusze i możliwości finansowania, a także możliwość przyłączenia się do dużych działań innowacyjnych, projektów pilotażowych i demonstracyjnych oraz innych inicjatyw sieciowych.

Mając na uwadze duże zainteresowanie innych miast udziałem w misji, Komisja oświadczyła, że zapewnia wsparcie dla miast, które nie zostały wybrane, w tym wsparcie za pośrednictwem specjalnej platformy i innych możliwości finansowania.

Więcej: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/822ee360-c9bf-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256649647

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp